IrfanView 3.85

– Usunięta obsługa plików WBZ/WBC! (Na prośbę witryny www.webshots.com)
– Obsługa filtrów Adobe 8BF: Obraz->Efekty (wtyczka)
– Obsługa plików JPM (JPEG2000/Part6, LuraDocument.jpm, wtyczka)
– Obsługa plików DDS (Direct Draw Surface) (wtyczka Formats)
– Obsługa plików DXF. Wtyczka ze strony: http://www.cadsofttools.com (Shareware)
– Obsługa plików DWG (AutoCAD 13 I późniejsze, tylko podgląd)
– Dodana prosta opcja nasycenia koloru (Obraz->Zmiana naświetlenia koloru)
– Nowe opcje zapisu przezroczystych obrazów GIF/ICO (opcje dialogu zapisu)
– Nowe menu edycji: Utwórz zaznaczenie
– Nowe zaawansowane opcje przetwarzania wsadowego: Nałóż tekst
– Opcja skanowania: Pomiń istniejące pliki
– Pole zaznaczenia można przesuwać za pomocą prawego klawisza myszy
– Rozszerzone okno dialogowe Kopiuj/Przenieś (więcej folderów)
– Opcja ustawiania Komentarza/IPTC dla wielu plików JPg (z Widoku Miniatur)
– Opcja ustawiania koloru tła obszaru odcinanego (Ustawienia->Różne 3)
– Opcja sortowania plików dla polecenia „Utwórz wielostronicowy plik TIF”
– Opcja ustawiania indeksu obrazu w oknie pokazu slajdów (dwukrotne kliknięcie)
– Opcja włączania/wyłączania mieszania kolorów
– Nowa opcja: „Ustawienia->Różne 1->Pokazuj kolor przezroczystości (alfa) dla plików TGA”
– Ulepszone operacje bezstratne na plikach JPG: Czyszczenie zbędnych elementów pliku JPG
– Nowe opcje dla eksportu do HTML
– Zmiana: formaty PSP, CAM, SFW przeniesione do wtyczki FORMATS
– Zmiana miejsca zapisu tapety (Folder: „Dane aplikacji”)
– Przesuwanie pokazu slajdów jest teraz możliwe w trybie automatycznym (kalwisze space/backspace …)
– Ulepszony odczyt plików SGI, TIF
– Ulepszona opcja wiersza poleceń: /slideshow; Przykłady:
i_view32.exe /slideshow=folder
i_view32.exe /slideshow=folder\*.jpg
– Nowa opcja polecenia: /aspectratio; włącza aspect ratio dla zmiany rozmiaru obrazu
– Nowa opcja wiersza poleceń: /info=txtfile; zapisuje informacje o obrazach do pliku tekstowego
Przykład: i_view32 c:\test.jpg /info=test.txt
Przykład: i_view32 c:\*.jpg /info=jpgs.txt
– Większość wtyczek została zmieniona/ulepszona, należy zainstalować najnowsze wersje http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
– Naprawione niektóre mniejsze błędy i dodane ulepszenia (Filter Factory, RAW)

Dodaj komentarz