IrfanView 3.90

– ulepszone okno dialogowe drukowania
– ulepszona opcja Obrazu zbiorczego
– nowe opcje dla trybu pokazu slajdów oraz trybu pełnoekranowego
– nowa opcje Przetwarzania wsadowego/zmiany nazwy
– nowa opcje eksportu HTML (pokaz slajdów, szablony)
– nowe opcje wzoru/wyświetlania dla operacji: Pokaz automatyczny (slajdów), Tryb pełnoekranowy, Drukuj, Wstaw tekst, Obraz zbiorczy, Eksportuj do HTML, Wsadowa zmiana nazw (użyj wartości EXIF/IPTC)
– dodano zapis przezroczystych plików PNG
– nowa opcja: Kadr obrazu (Utwórz ramkę obrazu) (Menu Obraz oraz tryb Przetwarzania wsadowego)
– nowe klawisze skrótu: E = pokaz informacje EXIF, CTRL+I = pokaz informacje IPTC, F4 = dodaj bieżący plik do pokazu slajdów
– opcja uruchomienia IrfanView w trybie pełnoekranowym (Ustawienia->Różne 1)
– zaznaczanie: możliwość zmiany rozmiaru obrazu zgodnie z proporcjami (wciśnij/przytrzymaj klawisz CTRL)
– nowa opcja wiersza poleceń: /multitif=(tifname,file1,…,fileN)
Przykład: i_view32 /multitif=(c:\test.tif,c:\test1.bmp,c:\dummy.jpg)
=> tworzy wielostronicowy plik TIF (test.tif) z dwóch innych plików
– nowa opcja wiersza poleceń: /append=tiffile
Przykład: i_view32 c:\test.jpg /append=c:\test.tif
=> otwiera 'c:\test.jpg’ i dodaje go jako stronę (TIF) do 'c:\test.tif’
– nowa opcja wiersza poleceńs: /hflip and /vflip (horz. and vert. flip)
Przykład: i_view32 c:\test.jpg /vflip
=> otwiera 'c:\test.jpg’ i odbija pionowo
– nowa opcja wiersza poleceń: /batchscan=(options)
zobacz przykład w „i_options.txt”
– nowa opcja wiersza poleceńs: /jpgq=value; /tifc=value
=> ustawia jakość zapisu JPG; ustawia kompresję zapisu TIF
– nowa opcja wiersza poleceń: /wall=X
Przykład: i_view32 c:\test.jpg /wall=0
=> ustawia 'c:\test.jpg’ jako tapetę (wyśrodkowany)
– nowa opcja wiersza poleceń: /contrast=value
Przykład: i_view32 c:\test.jpg /contrast=33
=> otwiera 'c:\test.jpg’ i dodaje kontrast (wartość 33)
– obsługa plików DWG/HPGL. Wtyczna: http://www.cadsofttools.com (Shareware)
– kombinacja CTRL+T może być uzywana do wewnętrznej kontroli-przełączania do okna Widoku miniatur
– klawisz skrótu CTRL+A został zastąpiony kombinacją CTRL+SHIFT+A (Plik->Przechwyć)
– dodana obsługa wielu monitorów (Pokaz automatyczny/Opcje pełnego ekranu)
– do wtyczki ECW dodano opcję zapisu plików ECW
– nowe opcje w Obraz->Informacje
– opcja wyświetlania komunikatu ostrzegawczego po wyjściu za pomoca klawisza ESC (Ustawienia->Różne 1)
– dodane opcje trybu instalacji i deinstalacji cichej (zobacz plik pomocy FAQ)
– nowa opcja polecenia: /aspectratio; włącza aspect ratio dla zmiany rozmiaru obrazu
– nowa opcja wiersza poleceń: /info=txtfile; zapisuje informacje o obrazach do pliku tekstowego
Przykład: i_view32 c:\test.jpg /info=test.txt
Przykład: i_view32 c:\*.jpg /info=jpgs.txt
– większość wtyczek została zmieniona/ulepszona, należy zainstalować najnowsze wersje
http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
– naprawione niektóre mniejsze błędy i dodane ulepszenia

Dodaj komentarz