Jak zmienić język na polski w IrfanView?

Aby zmienić język na polski w programie IrfanView, wykonaj poniższe kroki:
  1. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję IrfanView. Możesz ją pobrać ze strony polskiej: https://www.irfanview.pl/
  2. Po zainstalowaniu programu, uruchom IrfanView.
  3. Kliknij w menu „Options” (Opcje) na górnym pasku narzędziowym.
  4. W rozwijanym menu wybierz opcję „Change Language” (Zmień język).
  5. W nowo otwartym oknie wybierz „Polish” (Polski) z listy dostępnych języków.
  6. Potwierdź wybór, klikając „OK” lub „Apply” (Zastosuj), jeśli ta opcja jest dostępna.
  7. IrfanView zostanie przestawiony na polski język.
Ważne: W niektórych starszych wersjach programu nie ma pełnej obsługi wielu języków. Upewnij się, że masz najnowszą wersję programu, aby mieć dostęp do wszystkich dostępnych języków, w tym języka polskiego.

Dodaj komentarz