FAQ

• P: Chcę utworzyć płytę CD z obrazami i umieścić na płycie program IrfanView. Jak mogę uruchomić pokaz slajdów w programie IrfanView po włożeniu płyty do napędu CD?
O: Możesz albo utworzyć samouruchamiający się plik pokazu slajdów z rozszerzeniem EXE (w oknie dialogowym pokazu slajdów) albo też skopiować oryginalne pliki na płytę CD i użyć pliku tekstowego. Przeczytaj stronę pliku pomocy „Jak uruchomić pokaz slajdów z płyty CD?”
• P: Problem: Podczas próby odtworzenia plików AVI pojawa się komunikat o błędzie: “Plik video niedostępny, nie można odnaleźć dekompresora MJPG”!
• O: Metoda 1: Idź do opcji “Ustawienia -> Wideo/Dźwięk” i włącz opcję: „Do odtwarzania używaj DirectShow”.
Metoda 2: Zainstaluj kodek MJPG (Motion JPEG). Możesz go pobrać ze stron poniżej:
Free-Codecs.com – Download Motion JPEG Codec
MainConcept – Motion JPEG Codec Software Video Compression
Morgan M-JPEG codec
www.FOURCC.org – Video Codec Definitions
• P: Problem: Podczas próby odtworzenia plików AVI lub MPG za pomocą programu IrfanView zawsze pojawia mi się komunikat o błędzie “ MMSYSTEMxxx, brak urządzenia …”!
O: Informacje na temat komunikatu o tym numerze możesz znaleźć na stronie http://www.microsoft.com. W niektórych przypadkach może być konieczna naprawa systemu.
• P: Ogólny problem z plikami wideo: Podczas próby odtworzenia plików AVI pojawia się komunikat o błędzie: „Plik wideo niedostępny, nie można odnaleźć dekompresora XXX”!
O: Nie ma zainstalowanego odpowiedniego kodeka wideo. Odpowiedni kodek można znaleźć na poniższych stronach (nazwę kodeka możesz znaleźć w menu „Obraz->Informacje”):
Free-Codecs.com
All Codecs and Decompressors
Codec-Download.com
www.FOURCC.org – Video Codec Definitions
Microsoft Codecs
VideoHelp.com
• P: Jak zmniejszyć rozmiar zapisanego pliku z XX do YY KB?
O: Nie ma niestety na to prostego rozwiązania.
1. Otwórz obraz.
2. W menu otwórz polecenie Obraz->Zmień rozmiar obrazu i zmniejsz rozmiar obrazu w pikselach.
3. W menu Plik->Zapisz jako, wybierz JPG i zapisz jako nowy plik (zobacz także inne opcje zapisu JPG: niższa jakość JPG, odznacz EXIF, etc.).
4. Sprawdź rozmiar nowego pliku. Jeśli nadal jest zbyt duży, powtórz kroki 1-3, wybierając mniejsze wartości w pikselach. Jeśli plik nadal będzie zbyt duży, powtórz kroki wybierając mniejsze wartości w pikselach i/lub niższą jakość, etc.
X. Dla wielu obrazów użyj polecenia Plik->Przetwarzanie wsadowe w opcjach Zaawansowanych.
Uwaga: od wersji 4.20 dostępna jest nowa opcja zapisu JPG: Ustaw rozmiar pliku. Aby z niej korzystać należy mieć zainstalowane wtyczki IrfanView PlugIns.

• P: Problem: Od wczoraj IrfanView pokazuje wszystkie moje obrazy jako czarno-białe! Dlaczego?
O: Włączona jest opcja „Load as grayscale” in 'Ustawienia->JPG/PCD/GIF’, należa ją odznaczyć.
Uwaga: w oknie dialogowym “Zapisz” zobacz opcje zapisu format JPG. Opcja „Zapisz w skali szarości” musi być wyłączona.
• P: Jak używać operacji bezstratnych na JPG w trybie obsługi zmian masowych (Obracanie, IPTC, Komentarze)?
O: Otwórz okno Widoku Miniatur, otwórz folder zawierający pliki JPG, wybierz wiele plików i otwórz z menu Widoku Miniatur polecenie „Operacje na plikach JPG”.. Uwaga: Opcja auto-rotacji działa tylko wtedy, gdy orientacja EXIF jest prawidłowo ustawiona (nie w lewym górnym rogu).
• P: Czy jest dostępna wersja przenośna IrfanView (dla urządzeń USB, płyt CD etc.)?
O: Tak, KAŻDA wersja IrfanView jest przenośna. Możesz:
1. Skopiować istniejące/zainstalowane foldery IrfanView na urządzenie USB (zalecane), lub
2. Użyć normalnego pliku instalacyjnego aby zainstalować IrfanView na dysku przenośnym USB, lub
3. Użyć wersji ZIP i rozpakować ją do folderu na urządzeniu USB.
• P: Jak ustawić IrfanView jako domyślną przeglądarkę grafiki?
O: Uruchom IrfanView, otwórz Ustawienia->Skojarzenia i powiąż żądane typy plików..
• P: Dlaczego formaty RAW ładują się tak powoli (formaty Camera RAW, np. CR2)?
O: Jest to zależne od tego, która opcja wtyczki RAW jest włączona w Ustawienia->PlugIns. Opcja podglądu jest najszybsza, opcja pomniejszania o połowę jest szybka, a jeśli obie są wyłączone, wówczas pełny obraz RAW jest ładowany bardzo powoli.
• P: Dlaczego niektóre opcje w menu edycji obrazu albo polecenie zmniejszania “czerwonych oczu” są szare (nieaktywne)?
O: Wiele opcji edycji lub polecenie zmniejszania “czerwonych oczu” działa po zaznaczeniu obszaru obrazu. Wybierz najpierw fragment obrazu za pomocą lewego przycisku myszy.
• P: Jak sortować zdjęcia po dacie wykonania?
O: Otwórz Widok Miniatur i załaduj folder ze zdjęciami. Następnie otwórz w menu polecenie sortowania miniatur i użyj opcji: Sortuj po dacie EXIF.
• P: Jak mogę przemianować grupę plików z „JPG” do „jpg” (rozszerzenie małymi literami)?
O: Użyj wzoru przemianowania: $N.jpg w oknie obsługi zmian masowych.
• P: Jak mogę dodać dźwięk w tle do automatycznego pokazu slajdów lub EXE/SCR?
O: W oknie pokazu automatycznego dodaj pliki MP3 do listy pokazu sjaldów, zwykle na początku lub przez obrazem. Plik MP3 będzie odtwarzany do końca lub też dopóki nie zostanie załadowany kolejny plik MP3 z listy plików. Wtyczki IrfanView powinny być zainstalowane, przynajmniej wtyczka MP3.
• P: Dlaczego nie mogę powiększyć obrazu w trybie pełnoekranowym tak, by był większy niż ekran za pomocą klawiszy strzałek?
O: Albo obraz nie jest faktycznie większy niż ekran albo też opcja Ustawienia->Różne 1->Przechodź do następnego obrazu… jest aktywna, należy ją odznaczyć.
• P: Dlaczego zapisany plik JPG jest o wiele większy niż oryginalny plik JPG?
O: Rozmiar pliku JPG zależy przede wszystkim na jakości zapisu JPG, w oknie opcji zapisu. Normalna jakość to 75 lub 80, wyższe wartości dadzą w efekcie większy plik.
• P: Czy IrfanView jest kompatybilny z systemem Vista/XP 64-bitowym?
O: TAK, prawdopobnie tak samo jak 95% wszystkich programów 32-bitowych.
• P: Jak mogę dodać dźwięk w tle do pliku VCD (Video CD)?
O: Nie umożliwia tego specyfikacja VCD.
• P: Jak mogę zmienić ikonę powiązań z programem IrfanView?
O: Otwórz menu Ustawienia->Skojarzenia i wybierz przycisk „Różne opcje”. Możesz tam ustawić inne ikony dla powiązanych typów plików.
• P: Przetwarzanie wsadowe: Jak mogę zapisać pliki do oryginalnego/źródłowego folderu (nawet jeśli używane są pliki z wielu subfolderów)?
O: Użyj zaawansowanych opcji przetwarzania wsadowego, zaznacz opcję Zachowaj pierwotną strukturę katalogową. Jako folder docelowy (główne okno przetwarzania wsadowego) ustaw folder źródłowy plików wejściowych, np. C:\, jeśli wszystkie pliki wejściowe zlokalizowane są na dysku C.
• P: Problem: Od wczoraj wszystkie obrazy wyświetlane w programie IrfanView są zaburzone/rozciągnięte. Dlaczego?
O: Opcja “Dopasowuj obrazy do pulpit” jest zaznaczona (lub podobna opcja widoku), należy ją odznaczyć i używać zalecanej opcji wyświetlania.
• P: Jak wypakować obrazy z pokazu slajdów EXE?
O: Uruchom plik EXE i wciśnij F1, aby uzyskać pomoc. Użyj klawisza E do rozpakowania.
• P: Jak zmienić IPTC/Komentarze w JPG dla wielu obrazów (tryb przetwarzania wsadowego)?
O: W Widoku Miniatur wybierz wiele plików/obrazów JPG, a następnie wybierz opcję: “Operacje na plikach JPG” i polecenie: „Wpisanie danych IPTC do wybranych plików” lub „Wpisanie komentarza do wybranych plików”. Dane dla pierwszego obrazu zostaną przypisane wszystkim plikom. Polecenie IPTC oferuje dodatkowe opcje.
• P: Czy opcje edycji JPG IPTC/Komentarze są bezstratne?
O: Tak, sam obraz NIE zostanie poddany rekompresji.
• P: Jak załadować tylko żądane typy plików podczas przeglądania?
P: Jak wyłączyć określone rozrzeszenia plików (np. TXT) z przeglądania w katalogu?
P: IrfanView może załadować np. pliki CR2, ale pliki te nie pokazują się w oknie Widoku Miniatur.
O: Otwórz menu Ustawienia->Skojarzenia, edytuj rozszerzenia plików w polu „Ładuj poniższe typy plików”; usuń niechciane lub dodaj specjalne (ale obsługiwane!) rozszerzenia.
• P: Problem: Jeśli zmniejszam głębię koloru do 8 lub wartości mniejszej, zapisany plik JPG ma zawsze głębię 24 BPP.
O: Należy zwrócić uwagę, że plik JPG może być zapisany wyłącznie jako obraz z głębią koloru 24-bitową lub jako obraz w skali szarości 8-bitowej. Format JPG nie dopuszcza innych wartości BPP. W przypadku chęci uzyskania innych wartości BPP należy użyć formatów PNG, TIF, BMP, etc.
• P: Jak mogę zmienić ikonę IrfanView na Pulpicie?
O: To standardowa operacja Windows. Kliknij prawym przysuskiej myszy na ikonę na Pulpicie, następnie wybierz z menu opcję „Właściwości”. Następnie ustaw inną ikonę (zmień ikonę) lub usuń/zmień klawisz przypisany do uruchomienia programu.
• Q: Jak mogę załadować typy plików BEZ żadnych rozszerzeń podczas przeglądania?
A: Otwórz menu Ustawienia->Skojarzenia, edytuj rozszerzenia plików w polu „Ładuj poniższe typy plików”; dodaj symbol ‘|’ na końcu, aby utworzyć puste rozszerzenie. Opcjonalnie: go to otwórz menu Ustawienia ->Różne 1 i wyłącz opcję: „Pytaj czy zmienić nazwę jeśli plik ma niewłaściwe rozszerzenie (końcówkę)”.
• P: Jak wydrukować część obrazu?
O: Użyj lewego klawisza myszy aby wybrać część obrazu, którą chcesz wydrukować, następnie użyj polecenia “Drukuj”.
• P: Jak wydrukować wiele obrazów (drukowanie grupowe)?
O: w Widoku Miniatur możesz wybrać wiele obrazów/plików, a następnie użyć polecenia “Drukuj wybrane pliki jako osobne obrazy”.
• P: Jak wydrukować wiele obrazów na jednej stronie?
O: W Widoku Miniatur użyj polecenia “Utwórz obraz zbiorczy z wybranych plików”. Obrazy te następnie będą mogły być wydrukowane lub zapisane.
• P: Czy IrfanView jest kompatybilny z Windows 95 lub 98?
O: Tak, IrfanView jest kompatybilny ze wszystkimi wersjami Win9x- i późniejszymi. Win9x oznacza: Windows 95, 98, 98 SE oraz Windows ME.
• P: Czy możliwe jest skanowanie wielu plików bez skanera ADF?
O: Tak, odznacz opcję w menu: Plik -> Przechwyć (skanuj) -> Zamknij okno sterownika TWAIN tuż po przechwyceniu obrazu.
• P: Jak używać tekstu z kodowaniem Unicode (np. chińskiego) w poleceniu „Wstaw tekst”?
O: Otwórz Panel Sterowania system Windows, następnie otwórz “Opcje regionalne i językowe” (ustawienia zaawansowane), wybierz język chiński w opcji “Wybierz język odpowiadający wersji językowej programów nie obsługujących kodu Unicode”.
• P: Jak mogę odtworzyć pliki QuickTime (MOV) w programie IrfanView?
O: Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie pliki QuickTime: zainstaluj Apple QuickTime, zainstaluj IrfanView PlugIns. Uruchom wtyczkę Quicktime PlugIn dla IrfanView w Ustawienia->Wideo/Dźwięk.
• P: Raport o błędzie: IrfanView nie zapisuje ustawień. Why?
O: Są 2 możliwości, po pierwsze: twój plik INI (i_view32.ini) (lub cały folder IrfanView) jest ustawiony z atrybutem “tylko do odczytu”, należy zmienić ten atrybut; po drugie: niektóre „inteligentne” wtyczki/ narzędzia typu washer lub narzędzia do przywracania systemu czyszczą system zbyt dogłębnie – należy wyłączyć tego typu działania na plikach/folderach IrfanView.
• P: Problem: Przycisk “Dodaj” w oknie dialogowym Pokaz slajdów/pliki masowe nie dodaje wybranego pliku do listy plików.
O: Jest taka opcja w Eksploratorze Windows: Ukryj rozszerzenia plików znanych typów. Wyłącz tę domyślną (i idiotyczną) opcję Eksploratora, aby pokazać rzeczywiste nazwy i rozszerzenia plików.
• Q: Raport o błędzie : Okno miniatur nie działa prawidłowo jeśli w folderze jest wiele plików.
A: To błąd systemu Windows 9x/XP, maksymalna liczba plików w folderze zależy od systemu. Pod WinNT/Win2K wszystko działa prawidłowo. Spróbuj podzielić pliki na kilka folderów.
• P: Raport o błędzie: Podczas przechwytywania obrazu z pliku wideo pojawia się czarny ekran.
O: Spróbuj wyłączyć akcelerację wideo w Ustawienia-> Panel sterowania -> Wyświetlanie -> Problemy ze zrzutami z ekranu. Lub uruchom inny odtwarzacz i spróbuj wykonać zrzut w nim.
• P: Raport o błędzie (Windows 9x): W oknie miniatur, gdy klikam na jedną z nich, nic się nie dzieje, obraz nie wyświetla się w oknie głównym.
O: Masz starą wersję pliku “comctl32.dll”, zaktualizuj ten komponent systemu Windows na stronie Microsoft, poszukaj akutalizacji Comctl32.dll.
• P: Problem: Po kliknięciu dwa razy na plik powiązany z IrfanView wyświetla się komunikat o błędzie: „Nie odnaleziono pliku [ścieżki] lub komponentu”. Co się stało?
O: Uruchom IrfanView, otwórz polecenie Ustawienia->Skojarzenia i ponownie powiąż żądane typy plików.
• P: Raport o błędzie: IrfanView działa/uruchamia się bardoz powoli na moim systemie! Dlaczego?
O: Prawdopodobnie spowalnia go stary program antywirusowy albo działa inny program w tle, który powoduje te problem. Sprawdź swój system.
• P: Raport o błędzie: Wygaszacz ekranu utworzony w programie IrfanView pokazuje zaledwie kilka obrazów a potem wyłącza się. Dlaczego?
O: Problem wywołuje inny działający program, który powoduje wyłączenie się wygaszacza. Sprawdź swój system.
• P: Aktualizacja: Czy konieczne jest odinstalowanie starszej wersji przed instalacją nowej?
O: Nie. Zainstaluj nową wersję na starszej. Po instalacji odśwież swoje skojarzenia/opcje używając polecenia: Ustawienia->Skojarzenia.
• P: Czy mogę korzystać z IrfanView na platformie Linux?
O: Tak. Nie ma specjalnej wersji IrfanView przeznaczonej dla platformy Linux. Jednak możesz korzystać z program IrfanView w programach powiązanych z Linuxem, takich jak WINE, emulatory Windows Linux czy też wirtualne maszyny bazujące na Linuxie. Więcej informacji znjdziesz tutaj: IrfanView pod Linuxem z Wine

• P: Podstawy: Jak mogę przekonwertować np. Obraz/plik BMP do JPG?
O: Otwórz plik BMP file używając polecenia Plik->Otwórz. Następnie skorzystaj z polecenia Plik->Zapisz jako, wybierz format docelowy JPG, ustaw nową nazwę pliku/folder i zapisz. Jeśli chcesz przekonwertować w ten sposób wiele plików, użyj opcji „Przetwarzanie wsadowe”.
• P: Podstawy: Czy naprawdę potrzebuję wtyczek IrfanView?
O: Prawdopodobnie nie. Wszystkie podstawowe opcje/możliwości/wtyczki zawiera standardowa wersja instalacyjna IrfanView. Wtyczki zawierają zwykle specjalne format plików. Jeśli potrzebujesz specjalnej wtyczki, IrfanView wyświetli komunikat o błędzie, po którym możesz/powinieneś zainstalować wszystkie inne wtyczki.
• P: Czy IrfanView zawiera spyware, wirusy, etc.?
O: NIE. Jeśli twój program antywirusowy zgłasza wirusa lub spyware w IrfanView pobranego ze strony oficjalnej program, należy albo zaktualizować program antywirusowy albo zmienić go na inny, lepszy.
• P: Zaawansowane: Czy jest jakaś sztuczka, która pozwoli ukryć całkowicie menu programu i przechwycanie, podobnie do paska narzędzi czy paska statusu?
O: Tak. W pliku INI, w sekcji [Menu] wpisz Active=0 aby ukryć menu, w sekcji [Przechwytywanie] Active=0, aby ukryć tytuł programu.
• P: Jestem administratorem. Jak zainstalować IrfanView na serwerze tak, by wszyscy użytkownicy mieli takie same ustawienia?
O: 1) Zainstaluj IrfanView na serwerze
2) Otwórz opcje programu IrfanView (właściwości etc.).
Teraz, ustaw plik INI „i_view32.ini” jako plik typu “tylko do odczytu”.
Użytkownicy nie będą mogli już zmieniać opcji programu IrfanView.
3) Aby zapobiec zmianom w rejestrze (powiązaniom) możesz ukryć okno dialogowe Właściwości ->Skojarzenia dialog.
Wpisz do pliku INI:
ShowSkojarzeniaDlg=0 w sekcji [Skojarzenia].
• Q: Jestem administratorem. Jak zainstalować IrfanView na serwerze tak, by każdy użytkownik mógł zapisywać/używać swoich własnych plików INI?
A: 1) Zainstaluj IrfanView na serwerze
2) Wpisz do pliku INI (i_view32.ini na serwerze):
INI_Folder=folder w sekcji [Inne].
Przykłady:
INI_Folder=C:\TEMP, or
INI_Folder=%TEMP%, or
INI_Folder=%APPDATA%\IrfanView, lub
INI_Folder=C:\TEMP\%YOUR_ENVIRONMENT_VARIABLE%, lub
INI_Folder=%YOUR_ENVIRONMENT_VARIABLE%\folder

• P: Jestem administratorem. Jak mogę zainstalować/odinstalować w trybie cichym program IrfanView.
O: Możesz pobrać wersję ZIP programu oraz pluginy i zainstalować pliki. Wersje samoinstalujące mają specjalną opcję uruchamiana dla instalacji w trybie cichym (np. Wersja 4.20):
1) IrfanView:
iview420_setup.exe /silent /folder=”c:\test folder\irfanview”
iview420_setup.exe /silent /folder=”c:\test folder\irfanview” /desktop=1 /thumbs=1 /group=1 /allusers=0 /assoc=1 /ini=”%APPDATA%\irfanview”
iview420_setup.exe /silent /folder=”c:\test folder\irfanview” /ini=”c:\temp”

Opcje:
folder: folder docelowy, jeśli nie wskazano: użyty zostanie stary folder IrfanView, jeśli nie zostanie znaleziony, użyty zostanie folder “Program Files” desktop: utworzenie skrótu na Pulpicie; 0 = nie, 1 = tak (domyślnie: 0)
thumbs: utworzenie skrótu na Pulpicie do miniatur; 0 = nie, 1 = tak (domyślnie: 0)
group: tworzenie grupy w Menu Start; 0 = nie, 1 = tak (domyślnie: 0)
allusers: odnośniki na Pulpicie/w grupie są dostępne dla wszystkich użytkowników; 0 = bieżący użytkownik, 1 = wszyscy użytkownicy
assoc: ustawianie powiązań z plikami; 0 = żadne, 1 = tylko obrazy, 2 = wybierz wszystkie (domyślnie: 0)
assocallusers: ustawianie powiązań dla wszystkich użytkowników (tylko pod Windows XP)
ini: ustawia indywidualny folder plików INI file (wariacje środowiska systemowego są dopuszczalne)
2) wtyczki:
irfanview_plugins_420_setup.exe /silent
3) deinstalacja:
iv_uninstall.exe /silent

• P: Co jest na ikonie programu IrfanView? Czy to niedźwiedź, diabeł czy coś innego?
A: To czerwony KOT, kot rozjechany na drodze. Tak na marginesie, lubię koty, to taki żart;-)

Dodaj komentarz