IrfanView 3.60

– Obsługa plików JPEG2000! Dzięki LuraTech! 🙂
(oszczędzanie do 640×480 pikseli)
– poprawiona kompatybilność z systemem Windows XP (powiązania)
– nowe okno dialogowe „Ustawienia->Skojarzenia” dialog (należy ponownie powiązać pliki!)
– Skojarzenia: opcja ustawiania różnych ikon dla poszczególnych formatów (wtyczka Icons)
– dostępna opcja deinstalacji (z pozycji grupy programów lub Panelu Sterowania)
– Obsługa plików FSH (EA Sports FSH). Dzięki GreyMana! 🙂
http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
– nowa opcja: Zmiana rozdzielności (menu obrazu oraz tryb przetwarzania wsadowego)
– Dodana obsługa plików TIF ze starą kompresją JPEG
– Dodana obsługa plików TIF ze starą kompresją LogLuv
– nowe opcje eksportu do HTML
– nowa zaawansowana opcja pokazu slajdów: „Autosortowanie”
– ostatnio używany katalog dla Przetwarzania wsadowego/Pokazu automatycznego zostanie zapisany
– nowa opcja drukowania: „Rozmiar oryginalny” (obliczanie rozmiaru wydruku na podstawie rozdzielczości)
– Nowa opcja: „Ustawienia->Skojarzenia->Obsługa zdarzeń na portach USB”
– Nowa opcja: „Ustawienia->Wideo/Dźwięk->Ukryj pasek sterowania w trybie pełnoekranowym”
– Nowa opcja: „Ustawienia->Różne 1->Wyświetlaj ukryte pliki podczas przeglądania katalogów”
– Nowa opcja: „Ustawienia->Różne 2->Prawym przyciskiem myszy wyświetlaj menu kontekstowe”
– opcja ukrywania/wyświetlania menu programu: „Widok->Pasek menu” (ALT + SHIFT + M)
=> nie zapisywana przy zamykaniu programu, tylko dla zaawansowanych użytkowników
– opcja ukrywania/wyświetlania belki okna: „Widok->Belka okna” (ALT + SHIFT + C)
=> nie zapisywana przy zamykaniu programu, tylko dla zaawansowanych użytkowników
– ulepszona opcja wiersza poleceń, obsługa wildcards (tylko konwertowanie i wydruk):
Przykład: i_view32.exe c:\*.jpg /convert=d:\temp\*.gif
Przykład: i_view32.exe c:\*.jpg /resample=(500,300) /convert=d:\temp\*.png
Przykład: i_view32.exe c:\*.jpg /print
– Nowa opcja wiersza poleceń: /scan
Przykład: i_view32.exe /scan
Przykład: i_view32.exe /scan /convert=d:\temp\image.jpg
=> przejmuje obraz z urządzenia TWAIN
– Nowa opcja wiersza poleceń: /clippaste
Przykład: i_view32.exe /clippaste
=> wkleja obraz ze Schowka
– Nowa opcja wiersza poleceń: /clipcopy
Przykład: i_view32.exe c:\test.jpg /clipcopy
=> kopiuje obraz do Schowka
– Nowa opcja wiersza poleceń: /invert
Przykład: i_view32.exe c:\test.jpg /invert
=> tworzy negatyw
– Nowa opcja wiersza poleceń: /silent
=> wyłączy wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas błędów odczytu/zapisu w trybie wiersza poleceń
– Opcje: /resize i /resample mogą być używane z procentami
Przykład: i_view32 c:\test.jpg /resize=(150p,150p)
=> otwiera 'c:\test.jpg’ i zmienia rozmiar: szerokość=150%, wysokość=150%
– Zmiana: opcja „/print” drukuje teraz wszystkie strony pliku wielostronicowego
– zmiana trybu Kopiuj/Wklej
– Naprawione niektóre mniejsze błędy i dodane ulepszenia (kadrowanie)

Dodaj komentarz