IrfanView 4.58

Zmian było wiele, tutaj są tylko te ważniejsze.

IrfanView wersja 4.58
(Data wydania: 2021-05-26)

 • Nowa opcja w oknie dialogowym Add-Text: dodawanie tekstu nad/poniżej obrazu (add canvas)
 • Nowość w Add-Text dla trybu wsadowego: Skaluj czcionkę na podstawie wysokości pulpitu
 • Nowa opcja w oknie dialogowym Resize: Ustaw rozmiar w MegaPixelach
 • Nowa opcja w oknie dialogowym File-Copy/Move: Utwórz duplikat pliku (dla istniejących plików)
 • Nowa opcja: Zatrzymaj mysz na przyciskach paska narzędzi Next/Prev-file (Properties->Viewing)
 • Nowy plugin: OptiPNG (zoptymalizowany zapis PNG, dzięki Cosmin Truta)
 • Wtyczka PNGOUT została usunięta (użyj OptiPNG w opcjach zapisu PNG)
 • Wtyczka RIOT została usunięta (użyj opcji „Ustaw rozmiar pliku JPG” w opcjach zapisu JPG)
 • Poprawiono błąd animacji GIF (dzięki Filipe Oliveira, Tempest Security Intelligence)
 • Poprawiono kilka błędów ładowania wtyczki Formats (podziękowania dla Moshe Kaplana), (CVE-2021-29360 do CVE-2021-29367)
 • Poprawiono błędy ładowania wtyczki WPG (podziękowania dla SEC Consult Vulnerability Lab: CVE-2021-27224 i CVE-2021-27362)
 • Zaktualizowana ikona pandy (miniaturki)
 • Kilka Pluginów zostało zmienionych/uaktualnionych, proszę zainstalować najnowsze wersje.

Pobierz najnowszą wersję Irfanview 4.58.

Dodaj komentarz