Irfanview 4.59

Zmian było wiele, tutaj są tylko te ważniejsze.

Irfanview Wersja 4.59
(Data wydania: 2021-12-01)

  • Nowa opcja zapisu JPG: Pokaż obraz podglądu (aby dostosować jakość i rozmiar plików)
  • Wsparcie dla formatu JXL (JPEG XL, odczyt i zapis; PlugIn)(musi być włączona w menu: Pomoc->Zainstalowane wtyczki)
  • Nowy efekt w menu Obraz->Efekty: Tilt-Shift
  • Opcje ładowania SVG (Properties->PlugIns)
  • Nowe menu Edycja: Pokaż wybór z „Auto crop borders” (może być użyty np. do Lossless JPG Crop)
  • Ulepszone wsparcie dla danych EXIF w plikach HEIC i CR3 (okno dialogowe EXIF)
  • Nowa opcja okna dialogowego drukowania: Wypełnij papier – dla „Najlepszego dopasowania do strony”
  • Tekst pomocy dodany do niektórych opcji w oknie dialogowym Lossless-JPG (dzięki użytkownikom forum)
  • Nowa opcja wiersza poleceń: /contactsheet=(nazwy plików) => tworzenie Contact Sheet przy użyciu opcji okna dialogowego (zobacz „i_options.txt”)
  • Kilka Pluginów zostało zmienionych/uaktualnionych, proszę zainstalować najnowsze wersje

Pobierz najnowszą wersję Irfanview 4.59.

Dodaj komentarz