Archiwum autora: admin

IrfanView Wersja 3.92

 • nowa opcja JPG: Automatycznie obracaj obrazy zgodnie z parametrami zapisanymi w EXIF (Ustawienia->JPG)
 • Nowe zaawansowane opcje przetwarzania wsadowego: Ustaw dłuższą/krótszą stronę, Załaduj/zapisz ustawienia
 • Nowe opcje formatów DigiCam RAW (Ustawienia->PlugIns)
 • Nowe opcje wypakowywania pluków wielostronicowych (Widok->Obrazy wielostronicowe)
 • Opcja umożliwiająca używanie wyszukiwania Ebay w pasku narzędzi (Ustawienia->Różne 3). Uwaga: ta funkcja jest OPCJONALNA!
 • Czytaj dalej

  IrfanView Wersja 3.91

 • opcja włączenia/wyłączenia obsługi wielu monitorów (Ustawienia->Różne 1)
 • Nowa opcja wiersza poleceń: /extract=(folder,rozszerzenie)
  Przykład: i_view32 c:\multipage.tif /extract=(c:\temp,jpg)
  => otwiera ‚c:\multipage.tif’ I zapisuje wszystkie strony do folderu ‚c:\temp’ jako pliki JPG
 • Nowa opcja wiersza poleceń: /import_pal=palfile
  Przykład: i_view32 c:\test.bmp /import_pal=c:\mypalette.pal
  => otwiera ‚c:\test.bmp’ i stosuje paletę specjalną
 • Naprawione niektóre mniejsze błędy (Drukuj, pokaz automatyczny jako plik EXE)
 • IrfanView 3.90

  – ulepszone okno dialogowe drukowania
  – ulepszona opcja Obrazu zbiorczego
  – nowe opcje dla trybu pokazu slajdów oraz trybu pełnoekranowego
  – nowa opcje Przetwarzania wsadowego/zmiany nazwy
  – nowa opcje eksportu HTML (pokaz slajdów, szablony)
  – nowe opcje wzoru/wyświetlania dla operacji: Pokaz automatyczny (slajdów), Tryb pełnoekranowy, Drukuj, Wstaw tekst, Obraz zbiorczy, Eksportuj do HTML, Wsadowa zmiana nazw (użyj wartości EXIF/IPTC) Czytaj dalej

  IrfanView 3.85

  – Usunięta obsługa plików WBZ/WBC! (Na prośbę witryny www.webshots.com)
  – Obsługa filtrów Adobe 8BF: Obraz->Efekty (wtyczka)
  – Obsługa plików JPM (JPEG2000/Part6, LuraDocument.jpm, wtyczka)
  – Obsługa plików DDS (Direct Draw Surface) (wtyczka Formats)
  – Obsługa plików DXF. Wtyczka ze strony: http://www.cadsofttools.com (Shareware)
  – Obsługa plików DWG (AutoCAD 13 I późniejsze, tylko podgląd)
  – Dodana prosta opcja nasycenia koloru (Obraz->Zmiana naświetlenia koloru)
  – Nowe opcje zapisu przezroczystych obrazów GIF/ICO (opcje dialogu zapisu)
  – Nowe menu edycji: Utwórz zaznaczenie Czytaj dalej

  Wersja 3.80

  – nowa wtyczka IPTC (pozwala na edycję/zapis IPTC)
  – opcja edycji/zapisu komentarzy JPG (wtyczka IPTC)
  – opcja wypalania Pokazu automatycznego na płycie CD (wtyczka Nero, wymaga instalacji programu Nero Burning ROM)
  – Obsługa plików WBZ/WBC (Webshots graphics, dzięki V. Paramoshin)
  – Obsługa plików dźwiękowym OGG (wtyczka SoundPlayer, FMOD)
  – Nowe opcje w oknie dialogowym Przechwyć (skanuj) (przyrost numeru, liczba cyfr, skanuj wielostronicowy obraz pliku TIF) Czytaj dalej

  IrfanView 3.75

  – Obsługa plików ICS (Image Cytometry Standard) (wtyczka)
  – Obsługa plików CDR/CMX (Corel Draw Format) (tylko podgląd)
  – ulepszona obsługa miniatur MPG
  – ramki MPG/AVI można teraz wypakowywać z menu Opcje
  – opcja kontrolująca zachowanie EXIF/IPTC/Komentarzy w plikach JPG (opcje zapisu->JPG)
  – opcja zapisywania plików z oryginalną datą/czasem date/time (okno dialogowe zapisu)
  – opcje edycji powiązań do przeglądania (Ustawienia->Skojarzenia) Czytaj dalej

  IrfanView 3.70

  – Tworzenie plików EXE/SCR dla prezentacji (w oknie dialogowym Pokaz automatyczny)
  – Obsługa plików MNG/JNG (wtyczka)
  – Obsługa plików BodyPaint 3D (wtyczka)
  – Obsługa plików MrSID (wtyczka)
  – Obsługa plików ECW (wtyczka)
  – Obsługa plików MRC (wtyczka)
  – Obsługa plików WAD (WAD3, dzięki DrkShadow, wtyczka)
  – Obsługa plików TTF (czcionki True Type, wtyczki formatów)
  – Obsługa plików RAW (wtyczki formatów)
  – Obsługa plików Canon CRW (wysoka rozdzielczość, BARDZO powolne, używanie plików Canon DLL, wtyczka)
  http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
  – Nowa opcja: „Ustawienia->PlugIns->Set TTF text”
  – opcja aktywacji wtyczki Canon CRW: „Ustawienia->PlugIns”
  – Nowe menu: Obraz->Efekty (podgląd i ustawienia efektów)
  – Nowy efekt: „Obraz->Zmniejsz czerwień oczu” (wybór), bardzo prosty w obsłudze
  – nowa fajna opcja: Utwórz obraz panoramiczny (menu obrazu)
  – ulepszona opcja “Zmień rozmiar” (obsługa zmiany cm/cale)
  – ulepszone okno dialogowe Przetwarzania wsadowego: zapisywanie zaawansowanych opcji
  – Nowa opcja: „Ustawienia->Różne 1->Zamknij sterownik TWAIN po przechwyceniu obrazu” (domyślnie: włączona)
  (wyłącznie tej opcji może być przydatne podczas ręcznego skanowania)
  – Nowa opcja: „Ustawienia->Różne 1->Pokaż kolor przezroczystości alfa dla plików PNG”
  – nowa fajna opcja: obsługa plików TXT, zobacz także: „Ustawienia->Różne 3”
  – nowe menu: Plik->Otwórz plik ASCII (TXT, INI, HTML, C, H, PAS, JAVA, DFM etc.)
  – można zmieniać rozmiar zaznaczenia za pomocą lewego klawisza myszy
  – powiększenie wyboru za pomocą lewego przyciska myszy (powiększenie do okna)
  – nowe opcje dla administratorów: „ShowExtensionsDlg” dla pliku INI, przykład:
  [Extensions]
  Show ExtensionsDlg=0
  => ukrywa okno dialogowe skojarzeń w Ustawieniach
  – informacje EXIF z plików JPG mogą być również zapisywane jako nowy plik JPG
  – nowa wtyczka EXIF
  – nowa opcja dla plików wielostronicowych TIF: „Dołącz bieżący obraz do TIF” (Widok->Obrazy wielostronicowe)
  – można personalizować pasek narzędzi: „Ustawienia->Różne 3” lub klikając dwukrotnie na pasek narzedzi
  – Klawisze strzałe lewy/prawy (<-,->) mogą być również używane do przeglądana katalogu
  – ulepszony zapis czarno-białych plików TIF („naprawiony” stary i głupi błąd ‚Windows Imaging’)
  – menu kontekstowe dla Drzewa miniatur
  – Nowa opcja wiersza poleceń: /bpp=BitsPerPixel
  Przykład: i_view32.exe c:\test.jpg /bpp=8
  Obsługiwane wartości BPP: 1, 4, 8 and 24 (zmniejsz/zwiększ głębię koloru)
  => otwiera ‚c:\test.jpg’ i zmniejsza do 256 kolorów
  – odtwarzacz MP3 jest ukryty w trybie pokazu slajdów (może być używany do odtwarzania muzyki w tle)
  – nowa opcja wydruku obrazów wielostronicowych w oknie drukowania: Zakres stron
  – dodany zapis formatu FSH, dzięki GreyMana
  – ulepszona opcja wiersza poleceń „/print”; Obsługuje różne urządzenia drukujące:
  Przykład: i_view32.exe c:\test.jpg /print=”Nazwa drukarki”
  – ulepszona opcja wiersza poleceń „/ini” = obsługa różnych folderów:
  Przykład: i_view32.exe /ini=”c:\temp\”
  – Nowe opcje w „Ustawienia->Różne 2” dla okna dialogowego pokazu slajdów/przechwycania obrazu
  – dwie nowe możliwości dopasowywania obrazu do Pulpitu: Dopasuj obrazy do szerokości Pulpitu oraz Dopasuj obrazy do wysokości Pulpitu
  – opcja rozciągania małych obrazków dla Obrazu zbiorczego i Miniatur
  – opcja „Zlicz użyte kolory” przeniesiona do okna informacyjnego w menu Obraz
  – poniższe wtyczki zostały zmienione/dodane, należy zainstalować najnowsze wersje: Formats, Flash, EaFSH, SFF, DJVU, EXIF, JPG-Transformation, MP3, IPTC
  http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
  – Naprawione niektóre mniejsze błędy i dodane ulepszenia

  IrfanView 3.61

  – Nowa opcja wiersza poleceń: /dpi=(xDpi,yDpi)
  Przykład: i_view32 c:\test.jpg /dpi=(300,300)
  => Otwórz ‚c:\test.jpg’ i ustaw DPI na 300×300
  – Naprawione niektóre mniejsze błędy (ikony, HTML, polecenia)

  IrfanView 3.60

  – Obsługa plików JPEG2000! Dzięki LuraTech! 🙂
  (oszczędzanie do 640×480 pikseli)
  – poprawiona kompatybilność z systemem Windows XP (powiązania)
  – nowe okno dialogowe „Ustawienia->Skojarzenia” dialog (należy ponownie powiązać pliki!)
  – Skojarzenia: opcja ustawiania różnych ikon dla poszczególnych formatów (wtyczka Icons)
  – dostępna opcja deinstalacji (z pozycji grupy programów lub Panelu Sterowania)
  – Obsługa plików FSH (EA Sports FSH). Dzięki GreyMana! 🙂
  http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
  – nowa opcja: Zmiana rozdzielności (menu obrazu oraz tryb przetwarzania wsadowego)
  – Dodana obsługa plików TIF ze starą kompresją JPEG
  – Dodana obsługa plików TIF ze starą kompresją LogLuv
  – nowe opcje eksportu do HTML
  – nowa zaawansowana opcja pokazu slajdów: „Autosortowanie”
  – ostatnio używany katalog dla Przetwarzania wsadowego/Pokazu automatycznego zostanie zapisany
  – nowa opcja drukowania: „Rozmiar oryginalny” (obliczanie rozmiaru wydruku na podstawie rozdzielczości)
  – Nowa opcja: „Ustawienia->Skojarzenia->Obsługa zdarzeń na portach USB”
  – Nowa opcja: „Ustawienia->Wideo/Dźwięk->Ukryj pasek sterowania w trybie pełnoekranowym”
  – Nowa opcja: „Ustawienia->Różne 1->Wyświetlaj ukryte pliki podczas przeglądania katalogów”
  – Nowa opcja: „Ustawienia->Różne 2->Prawym przyciskiem myszy wyświetlaj menu kontekstowe”
  – opcja ukrywania/wyświetlania menu programu: „Widok->Pasek menu” (ALT + SHIFT + M)
  => nie zapisywana przy zamykaniu programu, tylko dla zaawansowanych użytkowników
  – opcja ukrywania/wyświetlania belki okna: „Widok->Belka okna” (ALT + SHIFT + C)
  => nie zapisywana przy zamykaniu programu, tylko dla zaawansowanych użytkowników
  – ulepszona opcja wiersza poleceń, obsługa wildcards (tylko konwertowanie i wydruk):
  Przykład: i_view32.exe c:\*.jpg /convert=d:\temp\*.gif
  Przykład: i_view32.exe c:\*.jpg /resample=(500,300) /convert=d:\temp\*.png
  Przykład: i_view32.exe c:\*.jpg /print
  – Nowa opcja wiersza poleceń: /scan
  Przykład: i_view32.exe /scan
  Przykład: i_view32.exe /scan /convert=d:\temp\image.jpg
  => przejmuje obraz z urządzenia TWAIN
  – Nowa opcja wiersza poleceń: /clippaste
  Przykład: i_view32.exe /clippaste
  => wkleja obraz ze Schowka
  – Nowa opcja wiersza poleceń: /clipcopy
  Przykład: i_view32.exe c:\test.jpg /clipcopy
  => kopiuje obraz do Schowka
  – Nowa opcja wiersza poleceń: /invert
  Przykład: i_view32.exe c:\test.jpg /invert
  => tworzy negatyw
  – Nowa opcja wiersza poleceń: /silent
  => wyłączy wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas błędów odczytu/zapisu w trybie wiersza poleceń
  – Opcje: /resize i /resample mogą być używane z procentami
  Przykład: i_view32 c:\test.jpg /resize=(150p,150p)
  => otwiera ‚c:\test.jpg’ i zmienia rozmiar: szerokość=150%, wysokość=150%
  – Zmiana: opcja „/print” drukuje teraz wszystkie strony pliku wielostronicowego
  – zmiana trybu Kopiuj/Wklej
  – Naprawione niektóre mniejsze błędy i dodane ulepszenia (kadrowanie)