Nowy IrfanView 4.23

 • Dodana Historia do Pokazu automatycznego w trybie losowym (usunięta opcja „Nie powtarzaj plików”)
 • Nowe menu “Obrazy wielostronicowe”: „Utwórz wielostronicowy PDF”
 • Opcja zapisywania zmian na wyjściu (Ustawienia->Różne 1, domyślnie: wyłączona)
 • Naprawione błędy z ładowaniem plików TIF (dzięki j00ru//vx)
 • Nowa opcja wiersza poleceń: /filelist=txtfile; Przykłady:
  i_view32.exe /filelist=c:\mypics.txt
  i_view32.exe /filelist=c:\mypics.txt /thumbs
  i_view32.exe /filelist=c:\mypics.txt /convert=d:\*.jpg
  => używa plików z mypics.txt na wejściu dla różnych operacji
 • Nowe opcje Obrazu zbiorczego: “Ustaw rozmiar papieru i jednostki”
 • Opcje ustawiania parametrów edytorów zewnętrznych (zobacz plik/przycisk pomocy)
 • Nazwy edytorów zewenętrznych są wyświetlane w menu
 • Nowa opcja w menu obrazów panoramicznych: Dodaj odstępy między obrazami
 • Przeglądanie: po wciśnięciu CTRL + klawisz numeryczny (0-9), indeks zwiększa się o kolejną liczbę
 • Nowe menu tapet: Rozciągnij proporcjonalnie
 • Nowa opcja w oknie dialogowym Pokazu automatycznego: Zapamiętaj indeks ostatniego pliku po wyjściu z Pokazu
 • Nowa opcja wyświetlania koloru alfa DDS (Ustawienia->Różne 1)
 • Obsługa plików WSQ (Wavelet Scaler Quantization, wtyczka autorstwa Stevena Venable’a)
 • Nowa opcja miniatur: Użyj pełnej ścieżki pliku do sortowania (jeśli załadowano podfoldery)
 • Nowe drzewo folderów miniatur: Ładuj podfoldery
 • Nowe klawisze skrótu: SHIFT + strzałki = Przesuń kąt zaznaczenia
 • Nowe klawisze skrótu: SHIFT + N = Utwórz nowy obraz; SHIFT + V = Dodaj kadr obrazu; CTRL + SHIFT + Y = Automatycznie wykadruj ramki; CTRL + SHIFT + J = Bezstratne kadrowanie JPG; SHIFT + O = Dopasuj okno do obrazu; F11 = pokaż/ukryj mysz w trybie pełnoekranowym/Pokazu automatycznego
 • Następujące wtyczki zostały zmienione/zaktualizowane, należy zainstalować najnowsze wersje
  http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
 • Naprawione niektóre mniejsze błędy i dodane ulepszenia (przewijanie)
 • Naprawione dwa małe błędy w 4.22: przycisk Następny pasek narzędzi, zapis PDF
 • Dodaj komentarz