IrfanView 4.10 już dostępny

 • Nowa wtyczka: Paint (menu edycja, klawisz skrótu: F12, dzięki Matteo Italia!) pozwala na rysowanie w IrfanView linii, okręgów, strzałek, prostowanie obrazu itp.
 • Obsługa wbudowanych profili koloru w plikach JPG/TIF (Ustawienia->Wyświetlanie) wtyczka LCMS, dzięki Marti Maria
 • Nowa opcja wiersza poleceń: /advancedbatch (dodaje zaawansowane opcje przetwarzania wsadowego obrazów) Pozwala na wykonywanie operacji na wielu obrazach, dodawanie tekstu itp.
 • dodane bezstratne kadrowanie JPG (Menu: Opcje lub Miniatura (tryb przetwarzania wsadowego))
 • dodana opcja zaznaczania plików w trakcie przeglądania (tryb okna lub pełnoekranowy): Klawisz skrótu: X = zaznacz plik, SHIFT+X = odznacz plik, SHIFT+Q: pokaż zaznaczone pliki jako miniatury
 • Obsługa plików FLV (wtyczka Flash, dzięki Remio)
 • dodana opcja histogramu (Menu: Obraz, klawisz skrótu: SHIFT+H)
 • zmiana obliczania powiększenia: względne, oparte na poprzedniej wartości powiększenia
 • autodopasowanie kolorów działa przy zaznaczeniach (Dzięki Andras Horvath, www.log69.com)
 • opcja zapisywania wartości z okienka „Zmiana naświetlenia/Koloru”
 • dodane nowe efekty: redukcja zielonych i żółtych oczu (okno przeglądarki efektów)
 • opcja utrzymania bieżącej pozycji przewijania w następnym obrazie (Menu: Widok)
 • Obsługa plików HDP/WDP (Microsoft HD Photo, wtyczka)
 • dodana obsługa plików JNG (Dzięki Pavel Demchuk)
 • Nowe GUI dla okien dialogowych trybu wsadowego i pokazu slajdów
 • okno dialogowe „Utwórz zaznaczenie” używa na początku bieżącego zaznaczenia jeśli jest dostępne
 • nowe opcje kompresji w eksporcie do PDF (Dzięki ComSquare AG)
 • nowe opcja ładowania normalnych plików RAW (Dzięki Sergey’woi Fokinowi)
 • opcje trybu pełnoekranowego mogą być zmieniane w trakcie tego trybu
 • Przeglądanie: po naciśnięciu CTRL, indeks pliku wzrasta lub maleje o 5 (domyślnie: 1)
 • możliwe 3 zewnętrzne edytory (Ustawienia->Różne 3)
 • Nowa opcja dla importu palety: Użyj najbliższego koloru (Ustawienia->Różne 3)
 • zmiana w opcji drukowania „Skala” (na wejściu używany jest oryginalny rozmiar obrazu)
 • nowa opcja drukowania dla obrazów wielostronicowych: Drukuj strony parzyste lub nieparzyste
 • Pewne zmiany/optymalizacje w szablonach HTML
 • CTRL+A zaznacza cały obraz w oknie głównym
 • Następujące wtyczki zostały zmienione/zaktualizowane, należy zainstalować najnowsze wersje
  http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki

 • poprawione błędy (ładowanie IFF/PCX/JP2, animacje GIF, import palety)
 • Dodaj komentarz