IrfanView 3.70

– Tworzenie plików EXE/SCR dla prezentacji (w oknie dialogowym Pokaz automatyczny)
– Obsługa plików MNG/JNG (wtyczka)
– Obsługa plików BodyPaint 3D (wtyczka)
– Obsługa plików MrSID (wtyczka)
– Obsługa plików ECW (wtyczka)
– Obsługa plików MRC (wtyczka)
– Obsługa plików WAD (WAD3, dzięki DrkShadow, wtyczka)
– Obsługa plików TTF (czcionki True Type, wtyczki formatów)
– Obsługa plików RAW (wtyczki formatów)
– Obsługa plików Canon CRW (wysoka rozdzielczość, BARDZO powolne, używanie plików Canon DLL, wtyczka)
http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
– Nowa opcja: „Ustawienia->PlugIns->Set TTF text”
– opcja aktywacji wtyczki Canon CRW: „Ustawienia->PlugIns”
– Nowe menu: Obraz->Efekty (podgląd i ustawienia efektów)
– Nowy efekt: „Obraz->Zmniejsz czerwień oczu” (wybór), bardzo prosty w obsłudze
– nowa fajna opcja: Utwórz obraz panoramiczny (menu obrazu)
– ulepszona opcja “Zmień rozmiar” (obsługa zmiany cm/cale)
– ulepszone okno dialogowe Przetwarzania wsadowego: zapisywanie zaawansowanych opcji
– Nowa opcja: „Ustawienia->Różne 1->Zamknij sterownik TWAIN po przechwyceniu obrazu” (domyślnie: włączona)
(wyłącznie tej opcji może być przydatne podczas ręcznego skanowania)
– Nowa opcja: „Ustawienia->Różne 1->Pokaż kolor przezroczystości alfa dla plików PNG”
– nowa fajna opcja: obsługa plików TXT, zobacz także: „Ustawienia->Różne 3”
– nowe menu: Plik->Otwórz plik ASCII (TXT, INI, HTML, C, H, PAS, JAVA, DFM etc.)
– można zmieniać rozmiar zaznaczenia za pomocą lewego klawisza myszy
– powiększenie wyboru za pomocą lewego przyciska myszy (powiększenie do okna)
– nowe opcje dla administratorów: „ShowExtensionsDlg” dla pliku INI, przykład:
[Extensions]
Show ExtensionsDlg=0
=> ukrywa okno dialogowe skojarzeń w Ustawieniach
– informacje EXIF z plików JPG mogą być również zapisywane jako nowy plik JPG
– nowa wtyczka EXIF
– nowa opcja dla plików wielostronicowych TIF: „Dołącz bieżący obraz do TIF” (Widok->Obrazy wielostronicowe)
– można personalizować pasek narzędzi: „Ustawienia->Różne 3” lub klikając dwukrotnie na pasek narzedzi
– Klawisze strzałe lewy/prawy (<-,->) mogą być również używane do przeglądana katalogu
– ulepszony zapis czarno-białych plików TIF („naprawiony” stary i głupi błąd 'Windows Imaging’)
– menu kontekstowe dla Drzewa miniatur
– Nowa opcja wiersza poleceń: /bpp=BitsPerPixel
Przykład: i_view32.exe c:\test.jpg /bpp=8
Obsługiwane wartości BPP: 1, 4, 8 and 24 (zmniejsz/zwiększ głębię koloru)
=> otwiera 'c:\test.jpg’ i zmniejsza do 256 kolorów
– odtwarzacz MP3 jest ukryty w trybie pokazu slajdów (może być używany do odtwarzania muzyki w tle)
– nowa opcja wydruku obrazów wielostronicowych w oknie drukowania: Zakres stron
– dodany zapis formatu FSH, dzięki GreyMana
– ulepszona opcja wiersza poleceń „/print”; Obsługuje różne urządzenia drukujące:
Przykład: i_view32.exe c:\test.jpg /print=”Nazwa drukarki”
– ulepszona opcja wiersza poleceń „/ini” = obsługa różnych folderów:
Przykład: i_view32.exe /ini=”c:\temp\”
– Nowe opcje w „Ustawienia->Różne 2” dla okna dialogowego pokazu slajdów/przechwycania obrazu
– dwie nowe możliwości dopasowywania obrazu do Pulpitu: Dopasuj obrazy do szerokości Pulpitu oraz Dopasuj obrazy do wysokości Pulpitu
– opcja rozciągania małych obrazków dla Obrazu zbiorczego i Miniatur
– opcja „Zlicz użyte kolory” przeniesiona do okna informacyjnego w menu Obraz
– poniższe wtyczki zostały zmienione/dodane, należy zainstalować najnowsze wersje: Formats, Flash, EaFSH, SFF, DJVU, EXIF, JPG-Transformation, MP3, IPTC
http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
– Naprawione niektóre mniejsze błędy i dodane ulepszenia

Dodaj komentarz