IrfanView 3.21

– naprawiony problem z przechwytywaniem (klawisz skrótu) dla niektórych systemów!
– Nowa opcja wycinania: “Wytnij – zostaw zaznaczenie” w menu „Edycja”
– nowe menu Widoku Miniatur: „Drzewo folderów” (ukryj/pokaz drzewo folderów)
– znów dostępny klawisz skrótu ‘F’ (Widok->Dopasuj okno/obraz do Pulpitu)
– Nowa opcja wiersza poleceń: /resize=(w,h)
Przykład: i_view32 c:\test.jpg /resize=(300,300)
=> otwiera 'c:\test.jpg’ i zmienia rozmiar: width=300, height=300

Dodaj komentarz