IrfanView 2.82

– Nowy element w menu: O mnie->Podziękowania 🙂
– Obsługa plików DCX (rozbudowane PCX)
– Obsługa plików kursorów (*.CUR )
– Obsługa plików kursorów animowanych (*.ANI)
– Nowy element w menu : Zapisz (klawisz skrótu: Ctrl+S) – zapisz bieżący plik w tym samym folderze
– Nowa opcja: Wypakuj wszystkie ramki (dla plików ANI i animowanych plików GIF)
– nowa opcja wiersza poleceń: '/c=filename’ (konwertowanie pliku wejściowego do 'filename’)
Przykład: i_view32 c:\test.bmp /c=c:\giftest.gif
=> Konwertuj plik: 'c:\test.bmp’ to 'c:\giftest.gif’ bez GUI 🙂
(Uwaga: obsługiwane są wszystkie formaty IrfanView, które program odczytuje i zapisuje poza formatami: AVI,MOV,MPG,WAV,MID)
– nowa opcja pokazu slajdów: Sortuj (pliki po nazwie, dacie etc.)
– Nowa opcja: rozmiar pliku wideo (dla plików AVI, MOV i MPG)
Ustawienie rozmiaru pliku wideo dla wszystkich plików tego typu 🙂
– Nowy klawisz skrótu: D (dla operacji: edytuj->usuń: usuń obraz z pamięci/ekranu)
– Nowe opcje w Ustawienia->Wyświetl:
a) Wyświetl wszystkie pliki w katalogu (włącz/wyłącz za pomocą klawisza spacji/backspace)
b) ustawianie stopnia powiększenia (domyślnie: 10 %)
– przesuwanie za pomocą strzałek <- i -> w przypadku plików WAV, AVI, MPG, MOV, MID
– Naprawione niektóre mniejsze błędy

Dodaj komentarz