IrfanView 2.80

– Nowość !!! Dostępny jest teraz pasek narzedzi 🙂
– Obsługa plików MPEG/MOV (wymagany jest MS Active Movie!)
– Obsługa plików Adobe Photoshop (*.PSD)
– Obsługa plików Corel PhotoPaint 6.0 (*.CPT) … to pliki TIFF 😉
– nowe opcje edycji: WYTNIJ/KADRUJ (należy zaznaczyć fragment obrazu za pomocą lewego klawisza myszy)
Możesz teraz wyciąć lub skopiować fragment obrazu 🙂
– Nowość: Opcja COFNIJ jest teraz dostępna za pomocą jednego kroku (zobacz następny wiersz)
– Nowa opcja w „Ustawienia->Inne”: „Użyj opcji COFNIJ” (domyślnie opcja ta jest wyłączona, aby oszczędzać pamięć)
– Opcja „Cofnij” jest dostępna dla następujących operacji:
Zmień rozmiar obrazu, Zwiększ/Zmniejsz głębi koloru, Konwertuj na skalę szarości, Negatyw, Jasność, Kontrast,
Korekcja Gamma, Wytnij
– Nowe opcje w „Ustawienia->Skojarzenia” (Ustaw ikonę, Inne rozszerzenia)
– Nowa opcja w „Ustawienia ->Inne”: „Utwórz na Pulpicie skrót do programu IrfanView32”
– powiększanie jest teraz dostępne od 10 % (10 % do 1000 %)

Dodaj komentarz