IrfanView 2.17

– obsługa wielostronicowych plików TIFF! (Jedna z pierwszych przeglądarek z obsługą wielostronicowych plików TIFF)
– obsługa plików 'Exif’-JPEG
– nowa opcja w „Ustawieniach->Kopiuj/Przenieś/Zapisz”: domyślny folder dla polecenia “Zapisz jako”
– zapytanie o zmianę nazwy w przypadku plików o niewłaściwym rozszerzeniu
– timer dla animowanych plików GIF został znacznie ulepszony 🙂
– naprawione niektóre mniejsze błędy (bardzo duże pliki GIF, Wklej->Zapisz jako)

Dodaj komentarz