IrfanView 3.33

– Zmiana: Video/Sound/Audio-CD formats moved to IV_Player-PlugIn:
http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
– Obsługa plików Utah RLE:
http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
– Obsługa plików SFF (Structured Fax File); Dzięki Peterowi Schaeferowi!:
http://www.irfanview.pl/irfanview/wtyczki
– Zmiana: czarne tło
– nowość: pasek statusu – dla dodatkowych informacji o plikach
– uleszpone efekty wyostrz/rozmaż (szybsze)
– Ulepszona opcja wydruku
– ulepszone powiększanie/przewijanie
– Nowa opcja: Załaduj pliki DJVU o maksymalnej rozdzielczości (Ustawienia->Różne 2)
– Zmiana: „Zmiana rozmiaru” może być ponownie używana dla polecenia Dopasuj do Pulpitu (Ustawienia->Wyświetlanie)
– następujące wtyczki zostały zaktualizowane, należy je zaktualizować: EMAIL, LDF, DJVU, FORMATS
– Obsługa plików PSP7 (PaintShopPro 7)
– Naprawione niektóre mniejsze błędy i dodane ulepszenia

Dodaj komentarz