IrfanView 2.66

– naprawione niektóre błędy z obsługą plików BMP (RLE 4)
– naprawione niektóre błędy z obsługą plików IFF (HAM 6)
– naprawione niektóre błędy z obsługą plików RAS (obsługa plików skompresowanych SunRAS)
– obsługa obrazów 40-bitowych
– naprawione niektóre mniejsze błędy

Dodaj komentarz